Giới thiệu  |  Liên Hệ  |  Thanh toán vé tàu hỏa  |  Vé tàu cao cấp  |  Vé tàu Tết  |  Vé tàu hè  |  Vé tàu hỏa khuyến mại

 

 
Trang chủ  |  Giờ tàu hỏa  |  Giá vé tàu hỏa  |  Vé tàu hỏa Thống Nhất Bắc Nam  |  Vé tàu hỏa phía Bắc  |  Vé tàu hỏa phía Nam  |  Vé tàu hỏa miền Trung  |  Vé tàu hỏa đi nước ngoài  | 
 

Hỗ trợ trực tuyến

Bấm dưới đây để xem chi tiết

 

Số lượng Khách truy cập

 

   Các loại Vé tàu hỏa

 
Ghế ngồi cứng không điều hòa
Ghế ngồi cứng có điều hòa
Ghế ngồi mềm không điều hòa
Ghế ngồi mềm có điều hòa
Giường cứng tầng 1 không điều hòa
Giường cứng tầng 2 không điều hòa
Giường cứng tầng 3 không điều hòa
Giường cứng tầng 1 có điều hòa
Giường cứng tầng 2 có điều hòa
Giường cứng tầng 3 có điều hòa
Giường mềm tầng 1 không điều hòa
Giường mềm tầng 2 không điều hòa
Giường mềm tầng 1 có điều hòa
Giường mềm tầng 2 có điều hòa
Ghế phụ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Điều cần biết khi mua vé tàu hỏa
Quy định miễn giảm vé tàu Quy định mua vé tàu Quy định trả đổi vé Quy định gửi nhận hàng Danh bạ ga tàu hỏa Danh bạ đại lý vé tàu Các loại vé tàu

Vé tàu hỏa tuyến quan trọng

- Vé tàu Hà nội - Vinh - Vé tàu Hà nội - Lào Cai - Sapa - Vé tàu Sài gòn - Phan Thiết  
- Vé tàu Hà nội - Đồng Hới (Quảng Bình) - Vé tàu Hà nội - Hải phòng - Vé tàu Sài gòn - Nha Trang  
- Vé tàu Hà nội - Huế - Vé tàu Hà nội - Đà nẵng - Vé tàu Sài gòn - Huế  
 
Đặc điểm:
  • Toa không được lắp hệ thống điều hoà không khí 2 chiều
  • Trong 1 toa được lắp tổng số 64 ghế ngồi chia thành 4 hàng ngang.
  • Ghế có tay quay điều chỉnh ghế ngả tối đa 15 độ

Chạy tuyến:

  • HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ NỘI
  • HÀ NỘI – HUẾ - ĐÀ NẴNG –NHA TRANG -  SÀI GÒN

Tầu:

  • SP3/SP4; SP7/SP8; LC1/LC2
  • SE1/SE2; SE3/SE4; SE5/SE6; TN7/TN8

Xuất xứ: Đường sắt Việt Nam

 

 
 

 

Bảng giá vé tàu hỏa thống nhất khởi hành từ Hà nội

Hà nội - Biên Hòa Biên Hòa - Hà nội Hà nội - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - Hà nội Hà nội - Chợ Sy Chợ Sy - Hà nội
Hà nội - Đà nẵng Đà Nẵng - Hà nội Hà nội - Diêu Trì Diêu Trì - Hà nội Hà nội - Đông Hà Đông Hà - Hà nội
Hà nội - Đồng Hới Đồng Hới - Hà nội Hà nội - Đồng Lê Đồng Lê - Hà nội Hà nội - Huế Huế - Hà nội
Hà nội - Hương Phố Hương Phố - Hà nội Hà nội - Lăng Cô Lăng Cô - Hà nội Hà nội - Mương Mán Mương Mán - Hà nội
Hà nội - Nam Định Nam Định - Hà nội Hà nội - Nha Trang Nha Trang - Hà nội Hà nội - Ninh Bình Ninh Bình - Hà nội
Hà nội - Núi Thành Núi Thành- Hà nội Hà nội - Phủ lý Phủ Lý - Hà nội Hà nội - Quảng Ngãi Quảng Ngãi - Hà nội
Hà nội - Sài gòn Sài gòn - Hà nội Hà nội - Tam Kỳ Tam Kỳ - Hà nội Hà nội - Thanh Hóa Thanh Hóa - Hà nội
Hà nội - Tháp Chàm Tháp Chàm - Hà nội Hà nội - Tuy Hòa Tuy Hòa - Hà nội Hà nội - Vinh Vinh - Hà nội
Hà nội - Yên Trung Yên Trung - Hà nội        
 

Bảng giá vé tàu hỏa thống nhất khởi hành từ Sài gòn

Sài gòn - Biên Hòa Biên Hòa - Sài gòn Sài gòn - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - Sài gòn Sài gòn - Chợ Sy Chợ Sy - Sài gòn
Sài gòn - Đà nẵng Đà Nẵng - Sài gòn Sài gòn - Diêu Trì Diêu Trì - Sài gòn Sài gòn - Đông Hà Đông Hà - Sài gòn
Sài gòn - Đồng Hới Đồng Hới - Sài gòn Sài gòn - Đồng Lê Đồng Lê - Sài gòn Sài gòn - Huế Huế - Sài gòn
Sài gòn - Hương Phố Hương Phố - Sài gòn Sài gòn - Lăng Cô Lăng Cô - Sài gòn Sài gòn - Mương Mán Mương Mán - Sài gòn
Sài gòn - Nam Định Nam Định - Sài gòn Sài gòn - Nha Trang Nha Trang - Sài gòn Sài gòn - Ninh Bình Ninh Bình - Sài gòn
Sài gòn - Núi Thành Núi Thành- Sài gòn Sài gòn - Phủ lý Phủ Lý - Sài gòn Sài gòn - Quảng Ngãi Quảng Ngãi - Sài gòn
Sài gòn - Hà nội Hà nội - Sài gòn Sài gòn - Tam Kỳ Tam Kỳ - Sài gòn Sài gòn - Thanh Hóa Thanh Hóa - Sài gòn
Sài gòn - Tháp Chàm Tháp Chàm - Sài gòn Sài gòn - Tuy Hòa Tuy Hòa - Sài gòn Sài gòn - Vinh Vinh - Sài gòn
Sài gòn - Yên Trung Yên Trung - Sài gòn        
 

Bảng giờ tàu hỏa thống nhất khởi hành từ Hà nội

Hà nội - Biên Hòa Biên Hòa - Hà nội Hà nội - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - Hà nội Hà nội - Chợ Sy Chợ Sy - Hà nội
Hà nội - Đà nẵng Đà Nẵng - Hà nội Hà nội - Diêu Trì Diêu Trì - Hà nội Hà nội - Đông Hà Đông Hà - Hà nội
Hà nội - Đồng Hới Đồng Hới - Hà nội Hà nội - Đồng Hới Đồng Lê - Hà nội Hà nội - Huế Huế - Hà nội
Hà nội - Hương Phố Hương Phố - Hà nội Hà nội - Lăng Cô Lăng Cô - Hà nội Hà nội - Mương Mán Mương Mán - Hà nội
Hà nội - Nam Định Nam Định - Hà nội Hà nội - Nha Trang Nha Trang - Hà nội Hà nội - Ninh Bình Ninh Bình - Hà nội
Hà nội - Núi Thành Núi Thành- Hà nội Hà nội - Phủ lý Phủ Lý - Hà nội Hà nội - Quảng Ngãi Quảng Ngãi - Hà nội
Hà nội - Sài gòn Sài gòn - Hà nội Hà nội - Tam Kỳ Tam Kỳ - Hà nội Hà nội - Thanh Hóa Thanh Hóa - Hà nội
Hà nội - Tháp Chàm Tháp Chàm - Hà nội Hà nội - Tuy Hòa Tuy Hòa - Hà nội Hà nội - Vinh Vinh - Hà nội
Hà nội - Yên Trung Yên Trung - Hà nội        
 

Bảng giờ tàu hỏa thống nhất khởi hành từ Sài gòn

Sài gòn - Biên Hòa Biên Hòa - Sài gòn Sài gòn - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - Sài gòn Sài gòn - Chợ Sy Chợ Sy - Sài gòn
Sài gòn - Đà nẵng Đà nẵng - Sài gòn Sài gòn - Diêu Trì Diêu Trì - Sài gòn Sài gòn - Đông Hà Đông Hà - Sài gòn
Sài gòn - Đồng Hới Đồng Hới - Sài gòn Sài gòn - Đồng Lê Đồng Lê - Sài gòn Sài gòn - Huế Huế - Sài gòn
Sài gòn - Hương Phố Hương Phố - Sài gòn Sài gòn - Lăng Cô Lăng Cô - Sài gòn Sài gòn - Mương Mán Mương Mán - Sài gòn
Sài gòn - Nam Định Nam Định - Sài gòn Sài gòn - Nha Trang Nha Trang - Sài gòn Sài gòn - Ninh Bình Ninh Bình - Sài gòn
Sài gòn - Núi Thành Núi Thành- Sài gòn Sài gòn - Phủ lý Phủ Lý - Sài gòn Sài gòn - Quảng Ngãi Quảng Ngãi - Sài gòn
Sài gòn - Hà nội Hà nội - Sài gòn Sài gòn - Tam Kỳ Tam Kỳ - Sài gòn Sài gòn - Thanh Hóa Thanh Hóa - Sài gòn
Sài gòn - Tháp Chàm   Tháp Chàm - Sài gòn Sài gòn - Tuy Hòa Tuy Hòa - Sài gòn Sài gòn - Vinh Vinh - Sài gòn
Sài gòn - Yên Trung Yên Trung - Sài gòn