Giới thiệu  |  Lin Hệ  |  Thanh ton v tu hỏa  |  V tu cao cấp  |  V tu Tết  |  V tu h  |  V tu hỏa khuyến mại

 

Trang chủ  |  Giờ tu hỏa  |  Gi v tu hỏa  |  V tu hỏa Thống Nhất Bắc Nam  |  V tu hỏa pha Bắc  |  V tu hỏa pha Nam  |  V tu hỏa miền Trung  |  V tu hỏa đi nước ngoi  | 
 

Hỗ trợ trực tuyến

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

Số lượng Khch truy cập

 

   Gi v tu Si gn-Nha Trang

 
 Gi v tu SNT1 Nha Trang-Si gn
 Gi v tu SN3 Nha Trang - Si gn
 Gi v tu SNT2 Si gn-Nha Trang
Gi v tu SN4 Si gn - Nha Trang
 
 

   Giờ tu Si gn-Nha Trang

 
 Giờ tu SNT1 Nha Trang-Si gn
 Giờ tu SN3 Nha Trang - Si gn
 Giờ tu SNT2 Si gn-Nha Trang
Giờ tu SN4 Si gn - Nha Trang
 
 

   V tu pha Nam

 
 V tu Si gn - Phan Thiết
 V tu Si gn - Nha Trang
 
 

   Gi V tu hỏa thống nhất

 
 Gi v tu hỏa SE1
 Gi v tu hỏa SE2
 Gi v tu hỏa SE3
 Gi v tu hỏa SE4
 Gi v tu hỏa SE5
Gi v tu hỏa SE6
Gi v tu hỏa SE7
Gi v tu hỏa SE8
Gi v tu hỏa TN1
Gi v tu hỏa TN2
 
 

   Gi v tu pha Bắc

 
Gi v tu H nội - Hải phng
Gi v tu H nội - Lạng Sơn
Gi v tu H nội - Lo Cai - Sapa
Gi v tu H nội - Thi Nguyn
Gi v tu H nội - Yn Bi
 
 

   Gi v tu miền Trung

 
Gi v tu H nội - Đ nẵng
Gi v tu H nội - Đồng Hới
Gi v tu H nội - Huế
Gi v tu H nội - Thanh Ha
Gi v tu H nội - Vinh
Gi v tu Si gn - Huế
Gi v tu Si gn - Quy Nhơn
 
 
 
 
 
 
 
 

Gi v tu Si gn-Nha Trang

Điều cần biết khi mua v tu hỏa
Quy định miễn giảm v tu Quy định mua v tu Quy định trả đổi v Quy định gửi nhận hng Danh bạ ga tu hỏa Danh bạ đại l v tu Cc loại v tu

V tu hỏa tuyến quan trọng

- V tu H nội - Vinh - V tu H nội - Lo Cai - Sapa - V tu Si gn - Phan Thiết  
- V tu H nội - Đồng Hới (Quảng Bnh) - V tu H nội - Hải phng - V tu Si gn - Nha Trang  
- V tu H nội - Huế - V tu H nội - Đ nẵng - V tu Si gn - Huế  

 

 
 
Gi v tu hỏa SNT1 Nha Trang-Si gn
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Nha Trang: 19h00
Giờ đến Si gn: 03h56
Cc hạng v: NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3, AnLT1 , AnLT2.
Giới thiệu: tu SNT1 l tu chuyn tuyến Nha Trang - Si gn, tu hỏa tuyến ny gặp sự cạnh tranh lớn của cc xe t giường nằm. An ton giao thng l ưu điểm của tu hỏa so với t.
Gi v tu hỏa SNT2 Si gn-Nha Trang
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Si gn: 20h00
Giờ đến Nha Trang: 05h10
Cc hạng v: NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3, AnLT1 , AnLT2.
Giới thiệu: tu SNT2 l tu chuyn tuyến Si gn - Nha Trang, tu hỏa tuyến ny gặp sự cạnh tranh lớn của cc xe t giường nằm. An ton giao thng l ưu điểm của tu hỏa so với t.
Gi v tu hỏa SN3 Nha Trang - Si gn
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Nha Trang: 19h00
Giờ đến Si gn: 03h56
Cc hạng v: NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3, AnLT1 , AnLT2.
Giới thiệu: tu SN3 l tu chuyn tuyến Nha Trang - Si gn, tu hỏa tuyến ny gặp sự cạnh tranh lớn của cc xe t giường nằm. An ton giao thng l ưu điểm của tu hỏa so với t. Hiện nay SN3  đang tạm dừng hoạt động cho đến khi c lệnh mới
Gi v tu hỏa SN4 Si gn - Nha Trang
Thời gian chạy: khoảng 5 tiếng
Giờ khởi hnh từ Si gn: 06h50
Giờ đến Nha Trang: 11h00
Cc hạng v: NC, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu SN4 l tu chuyn tuyến Si gn - Nha Trang, tu hỏa tuyến ny gặp sự cạnh tranh lớn của cc xe t giường nằm. An ton giao thng l ưu điểm của tu hỏa so với t. Hiện nay SN4  đang tạm dừng hoạt động cho đến khi c lệnh mới