Giới thiệu  |  Lin Hệ  |  Thanh ton v tu hỏa  |  V tu cao cấp  |  V tu Tết  |  V tu h  |  V tu hỏa khuyến mại

 

Trang chủ  |  Giờ tu hỏa  |  Gi v tu hỏa  |  V tu hỏa Thống Nhất Bắc Nam  |  V tu hỏa pha Bắc  |  V tu hỏa pha Nam  |  V tu hỏa miền Trung  |  V tu hỏa đi nước ngoi  | 
 

Hỗ trợ trực tuyến

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất dịp 30.4 v 1.5

 
SE1 Tu nhanh HN-SG
SE2 Tu nhanh SG-HN
SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
SE5 Tu chậm HN-SG
SE6 Tu chậm SG-HN
SE7 Tu nhanh HN-SG
SE8 Tu nhanh SG-HN
TN1 Tu chậm nhất HN-SG
TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 

   V tu pha Bắc dịp 30.4 v 1.5

 
V tu H nội - Hải phng
V tu H nội - Lo Cai - Sapa
V tu H nội - Yn Bi
 
 

   V tu miền Trung dịp 30.4 v 1.5

 
V tu H nội - Đ nẵng
V tu H nội - Đồng Hới
V tu H nội - Huế
 V tu H nội - Thanh Ha
 V tu H nội - Vinh
 V tu Si gn - Huế
 V tu Si gn - Quy Nhơn
 
 

   V tu pha Nam dịp 30.4 v 1.5

 
 V tu Si gn - Phan Thiết
 V tu Si gn - Nha Trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Điều cần biết khi mua v tu hỏa
Quy định miễn giảm v tu Quy định mua v tu Quy định trả đổi v Quy định gửi nhận hng Danh bạ ga tu hỏa Danh bạ đại l v tu Cc loại v tu

 

V tu hỏa tuyến quan trọng

- V tu H nội - Vinh - V tu H nội - Lo Cai - Sapa - V tu Si gn - Phan Thiết  
- V tu H nội - Đồng Hới (Quảng Bnh) - V tu H nội - Hải phng - V tu Si gn - Nha Trang  
- V tu H nội - Huế - V tu H nội - Đ nẵng - V tu Si gn - Huế  
 
Chng ti xin hn hạnh giới thiệu v tu hỏa được p dụng vo dịp h 2012 với tất cả cc tuyến dưới đy. V đy l một trong những thời gian cao điểm nhất của v tu hỏa nn xin qu khch vui lng lin lạc sớm để c thể mua được v.
 
V tu thống nhất h 2012
 
V tu hỏa thống nhất Bắc Nam tu SE1 - Tu nhanh tuyến H nội - Si gn
Thời gian chạy: khoảng 32 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 19h00
Giờ đến Si gn: 04h10
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SE1 l tu nhanh tuyến thống nhất Bắc Nam chiều H nội - Si gn, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa thống nhất Bắc Nam tu SE2 - Tu nhanh tuyến Si gn - H nội
Thời gian chạy: khoảng 32 tiếng
Giờ khởi hnh từ Si gn: 19h00
Giờ đến H nội: 04h10
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SE2 l tu nhanh tuyến thống nhất Bắc Nam chiều Si gn - H nội, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa thống nhất Bắc Nam tu SE3 - Tu nhanh nhất tuyến H nội - Si gn
Thời gian chạy: khoảng 29 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 23h00
Giờ đến Si gn: 05h00
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SE3 l tu nhanh nhất tuyến thống nhất Bắc Nam chiều H nội - Si gn, đỗ t ga nhất, gi v cũng cao nhất tuyến đường ny
V tu hỏa thống nhất Bắc Nam tu SE4 - Tu nhanh nhất tuyến Si gn - H nội
Thời gian chạy: khoảng 29 tiếng
Giờ khởi hnh từ Si gn: 23h00
Giờ đến H nội: 05h00
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SE4 l tu nhanh nhất tuyến thống nhất Bắc Nam chiều Si gn - H nội, đỗ t ga nhất, gi v cũng cao nhất tuyến đường ny
V tu hỏa thống nhất Bắc Nam tu SE5 - Tu chậm tuyến H nội - Si gn
Thời gian chạy: khoảng 40 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 15h45
Giờ đến Si gn: 04h40
Cc hạng v: NC, NCL, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu SE5 l tu chậm tuyến thống nhất Bắc Nam chiều H nội - Si gn, đỗ nhiều ga .
V tu hỏa thống nhất Bắc Nam tu SE6 - Tu chậm tuyến Si gn - H nội
Thời gian chạy: khoảng 40 tiếng
Giờ khởi hnh từ Si gn: 15h45
Giờ đến H nội: 04h40
Cc hạng v: NC, NCL, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu SE6 l tu chậm tuyến thống nhất Bắc Nam chiều Si gn - H nội, đỗ nhiều ga .
V tu hỏa thống nhất Bắc Nam tu SE7 - Tu nhanh tuyến H nội - Si gn
Thời gian chạy: khoảng 32 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 06h15
Giờ đến Si gn: 15h05
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SE7 l tu nhanh tuyến thống nhất Bắc Nam chiều H nội - Si gn, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa thống nhất Bắc Nam tu SE8 - Tu nhanh tuyến Si gn - H nội
Thời gian chạy: khoảng 32 tiếng
Giờ khởi hnh từ Si gn: 06h15
Giờ đến H nội: 15h05
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SE8 l tu nhanh tuyến thống nhất Bắc Nam chiều Si gn - H nội, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa thống nhất Bắc Nam tu TN1 - Tu chậm nhất tuyến H nội - Si gn
Thời gian chạy: khoảng hơn 40 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 10h05
Giờ đến Si gn: 03h05
Cc hạng v: NC, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu TN1 l tu chậm nhất tuyến thống nhất Bắc Nam chiều H nội - Si gn, đỗ nhiều ga .
V tu hỏa thống nhất Bắc Nam tu TN2 - Tu chậm nhất tuyến Si gn - H nội
Thời gian chạy: khoảng hơn 40 tiếng
Giờ khởi hnh từ Si gn: 10h05
Giờ đến H nội: 03h05
Cc hạng v: NC, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu TN2 l tu chậm nhất tuyến thống nhất Bắc Nam chiều Si gn - H nội, đỗ nhiều ga .
 
 
V tu pha Bắc h 2012
 
V tu hỏa H nội - Hải phng
Thời gian chạy: khoảng 2 tiếng
Cc hạng v: NC, NML
Giới thiệu: Tuyến H nội - Hải phng l một trong những tuyến đường bận rộn nhất. Tuy nhin tu hỏa đi Hải phng chưa đp ứng được với nhu cầu thực tế so với cc phương tiện đường bộ khc như t về sự tiện lợi, tuy nhin xt trn gc độ an ton th tu hỏa chnh l sự lựa chọn khng tồi. Hiện tu hỏa H nội - Hải phng - H nội cũng đ c một số toa tu đẹp, tiện nghi.
V tu hỏa H nội - Đồng Đăng - Lạng Sơn
Thời gian chạy: khoảng 5 tiếng
Cc loại tu: M3, M4, ĐĐ3, ĐĐ4
Cc hạng v: NC, NML
Giới thiệu: Tuyến H nội - Lạng Sơn l một trong những tuyến đường bận rộn nhất đp ứng nhu cầu bun bn hng ha từ bin giới, cửa khẩu. Tuy nhin tu hỏa đi Lạng Sơn lại chưa đp ứng được với nhu cầu thực tế so với cc phương tiện đường bộ khc như t về sự tiện lợi, thời gian.
V tu hỏa H nội - Lo Cai - Sapa
Thời gian chạy: khoảng 8 đến 9 tiếng
Cc hạng v: NC, NCL, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: Tuyến H nội - Lạng Sơn l một trong những tuyến đường bận rộn nhất đp ứng nhu cầu du lịch của du khch, cũng như nhu cầu bun bn tại cửa khẩu. Tu hỏa đi Lo Cai đp ứng cả nhu cầu khch chi trả cao cũng như khch chi trả thấp. Tuyến tu hỏa H nội - Lo Cai - H nội l tuyến c cc toa tu đẹp nhất Việt Nam.
V tu hỏa H nội - Qun Triều - Thi Nguyn
Thời gian chạy: khoảng 3 tiếng
Cc loại tu: QT91, QT92
Cc hạng v: NC, NML
Giới thiệu: Tu hỏa đi Qun Triều - Thi Nguyn chưa đp ứng được với nhu cầu thực tế so với cc phương tiện đường bộ khc như t về sự tiện lợi, thời gian.
V tu hỏa H nội - Yn Bi
Thời gian chạy: khoảng 5 tiếng
Cc loại tu: YB1, YB2
Cc hạng v: NC, NML
Giới thiệu: Tu hỏa đi Yn Bi chưa đp ứng được với nhu cầu thực tế so với cc phương tiện đường bộ khc như t về sự tiện lợi, thời gian.
 
 
V tu miền Trung h 2012
 
V tu hỏa H nội - Đ nẵng
Thời gian chạy: khoảng 18 tiếng
Cc loại tu: SE19,SE20
Cc hạng v: NC, NCL, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3, AnLT1 , AnLT2.
Giới thiệu: Tuyến H nội - Đ nẵng l nằm trn tuyến đường sắt Bắc Nam, dnh ring cho chuyn tuyến. Tu c gần hết cc hạng v
V tu hỏa H nội - Đồng Hới
Thời gian chạy: khoảng 18 tiếng
Cc loại tu: ĐH1,ĐH2
Cc hạng v: NC, NCL, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3, AnLT1 , AnLT2.
Giới thiệu: Tu chuyn tuyến H nội - Đồng Hới đang tạm dựng hoạt động cho đến khi c lệnh mới
V tu hỏa H nội - Huế
Thời gian chạy: khoảng 18 tiếng
Cc loại tu: HN1, HN2
Cc hạng v: NC, NCL, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3, AnLT1 , AnLT2.
Giới thiệu: Tu chuyn tuyến H nội - Huế đang tạm dựng hoạt động cho đến khi c lệnh mới
V tu hỏa H nội - Thanh Ha
Thời gian chạy: khoảng 4 tiếng
Cc loại tu: TH1, TH2
Cc hạng v: NC, NCL, NML
Giới thiệu: Tu chuyn tuyến H nội - Thanh Ha
V tu hỏa H nội - Vinh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Cc loại tu: NA1, NA2, NA3  ,NA4  ,NA5  ,NA6
Cc hạng v: NC, NCL, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3, AnLT1 , AnLT2.
Giới thiệu: Tu chuyn tuyến H nội - Vinh - H nội.
 
 
V tu miền Nam h 2012
 
 
 
 
V tu hỏa Si gn - Huế
Thời gian chạy: khoảng 25 tiếng
Cc loại tu:SH1  ,SH2
Cc hạng v: NC, NCL, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3, AnLT1 , AnLT2.
Giới thiệu: Tu chuyn tuyến Si gn - Huế - Si gn
V tu hỏa Si gn - Quy Nhơn
Thời gian chạy: khoảng 14 tiếng
Cc loại tu: SQN1, SQN2
Cc hạng v: NC, NCL, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3, AnLT1 , AnLT2.
Giới thiệu: Tu chuyn tuyến Si gn - Quy Nhơn - Si gn
 
 
 
V tu hỏa Si gn - Phan Thiết
Thời gian chạy: khoảng 5 tiếng
Cc loại tu: ,PT3  ,SPT1  ,PT4  ,SPT2
Cc hạng v: NC, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3.
Giới thiệu: Tuyến Si gn - Phan Thiết - Si gn gặp sự cạnh tranh lớn của cc xe t giường nằm. An ton giao thng l ưu điểm của tu hỏa so với t.
V tu hỏa Si gn - Nha Trang
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Cc loại tu: ,SNT1  ,SNT2  ,SN3  ,SN4
Cc hạng v: NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3, AnLT1 , AnLT2.
Giới thiệu: Tuyến Si gn - Nha Trang - Si gn gặp sự cạnh tranh lớn của cc xe t giường nằm. An ton giao thng l ưu điểm của tu hỏa so với t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bảng gi v tu hỏa thống nhất khởi hnh từ H nội

H nội - Bin Ha Bin Ha - H nội H nội - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - H nội H nội - Chợ Sy Chợ Sy - H nội
H nội - Đ nẵng Đ Nẵng - H nội H nội - Diu Tr Diu Tr - H nội H nội - Đng H Đng H - H nội
H nội - Đồng Hới Đồng Hới - H nội H nội - Đồng L Đồng L - H nội H nội - Huế Huế - H nội
H nội - Hương Phố Hương Phố - H nội H nội - Lăng C Lăng C - H nội H nội - Mương Mn Mương Mn - H nội
H nội - Nam Định Nam Định - H nội H nội - Nha Trang Nha Trang - H nội H nội - Ninh Bnh Ninh Bnh - H nội
H nội - Ni Thnh Ni Thnh- H nội H nội - Phủ l Phủ L - H nội H nội - Quảng Ngi Quảng Ngi - H nội
H nội - Si gn Si gn - H nội H nội - Tam Kỳ Tam Kỳ - H nội H nội - Thanh Ha Thanh Ha - H nội
H nội - Thp Chm Thp Chm - H nội H nội - Tuy Ha Tuy Ha - H nội H nội - Vinh Vinh - H nội
H nội - Yn Trung Yn Trung - H nội        
 

Bảng gi v tu hỏa thống nhất khởi hnh từ Si gn

Si gn - Bin Ha Bin Ha - Si gn Si gn - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - Si gn Si gn - Chợ Sy Chợ Sy - Si gn
Si gn - Đ nẵng Đ Nẵng - Si gn Si gn - Diu Tr Diu Tr - Si gn Si gn - Đng H Đng H - Si gn
Si gn - Đồng Hới Đồng Hới - Si gn Si gn - Đồng L Đồng L - Si gn Si gn - Huế Huế - Si gn
Si gn - Hương Phố Hương Phố - Si gn Si gn - Lăng C Lăng C - Si gn Si gn - Mương Mn Mương Mn - Si gn
Si gn - Nam Định Nam Định - Si gn Si gn - Nha Trang Nha Trang - Si gn Si gn - Ninh Bnh Ninh Bnh - Si gn
Si gn - Ni Thnh Ni Thnh- Si gn Si gn - Phủ l Phủ L - Si gn Si gn - Quảng Ngi Quảng Ngi - Si gn
Si gn - H nội H nội - Si gn Si gn - Tam Kỳ Tam Kỳ - Si gn Si gn - Thanh Ha Thanh Ha - Si gn
Si gn - Thp Chm Thp Chm - Si gn Si gn - Tuy Ha Tuy Ha - Si gn Si gn - Vinh Vinh - Si gn
Si gn - Yn Trung Yn Trung - Si gn        
 

Bảng giờ tu hỏa thống nhất khởi hnh từ H nội

H nội - Bin Ha Bin Ha - H nội H nội - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - H nội H nội - Chợ Sy Chợ Sy - H nội
H nội - Đ nẵng Đ Nẵng - H nội H nội - Diu Tr Diu Tr - H nội H nội - Đng H Đng H - H nội
H nội - Đồng Hới Đồng Hới - H nội H nội - Đồng Hới Đồng L - H nội H nội - Huế Huế - H nội
H nội - Hương Phố Hương Phố - H nội H nội - Lăng C Lăng C - H nội H nội - Mương Mn Mương Mn - H nội
H nội - Nam Định Nam Định - H nội H nội - Nha Trang Nha Trang - H nội H nội - Ninh Bnh Ninh Bnh - H nội
H nội - Ni Thnh Ni Thnh- H nội H nội - Phủ l Phủ L - H nội H nội - Quảng Ngi Quảng Ngi - H nội
H nội - Si gn Si gn - H nội H nội - Tam Kỳ Tam Kỳ - H nội H nội - Thanh Ha Thanh Ha - H nội
H nội - Thp Chm Thp Chm - H nội H nội - Tuy Ha Tuy Ha - H nội H nội - Vinh Vinh - H nội
H nội - Yn Trung Yn Trung - H nội        
 

Bảng giờ tu hỏa thống nhất khởi hnh từ Si gn

Si gn - Bin Ha Bin Ha - Si gn Si gn - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - Si gn Si gn - Chợ Sy Chợ Sy - Si gn
Si gn - Đ nẵng Đ nẵng - Si gn Si gn - Diu Tr Diu Tr - Si gn Si gn - Đng H Đng H - Si gn
Si gn - Đồng Hới Đồng Hới - Si gn Si gn - Đồng L Đồng L - Si gn Si gn - Huế Huế - Si gn
Si gn - Hương Phố Hương Phố - Si gn Si gn - Lăng C Lăng C - Si gn Si gn - Mương Mn Mương Mn - Si gn
Si gn - Nam Định Nam Định - Si gn Si gn - Nha Trang Nha Trang - Si gn Si gn - Ninh Bnh Ninh Bnh - Si gn
Si gn - Ni Thnh Ni Thnh- Si gn Si gn - Phủ l Phủ L - Si gn Si gn - Quảng Ngi Quảng Ngi - Si gn
Si gn - H nội H nội - Si gn Si gn - Tam Kỳ Tam Kỳ - Si gn Si gn - Thanh Ha Thanh Ha - Si gn
Si gn - Thp Chm   Thp Chm - Si gn Si gn - Tuy Ha Tuy Ha - Si gn Si gn - Vinh Vinh - Si gn
Si gn - Yn Trung Yn Trung - Si gn